Mikor érdemes állva evezni?

Bármikor! 😉

Állva evezni egész évben lehet, de legjobb persze nyáron, sima vízfelületen. Ősztől tavaszig a megfelelő öltözet (neoprén ruha, vízálló cipő, stb.) szükséges, de az élmény ugyanaz. Télen termál vizű folyók, csatornák alkalmasak SUPpolásra, illetve a déli országok vizei.

Alapszabályok

Szélben ne!

Erős szélben a SUPpal könnyű elsodródni. Inkább halaszd el a túrát.

Mindig együtt!

Minden együtt túrázzatok, de legalább mindig legyen, aki tudja, hogy hol vagy.

Sose bízd el magad!

Hiába érzed profinak magad, a természet meglephet. Mindig légy óvatos!

Csak megfelelő felszerelésben!

SUP előírt nyomásra fújva. Megfelelő öltözet. Jó minőségű evező és leash.

Jogszabályok

KIVONAT

A SUP – Stand Up Paddle, evezős felfújható deszka vízi sporteszköznek minősül.

Vízi sporteszközt az vezethet, aki: 14. életévét betöltötte, úszni tud, a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, ismeri az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat rendelkezéseit és az igénybe vett vízterület sajátosságait.

A 2000. évi XLII. törvény 87. § (3) bekezdése szerint a csónak olyan vízijármű ami hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősül, emberi erővel hajtott, és felépítménnyel nem rendelkezik. Testhossza nem haladja meg a kishajóra megállapított mértéket (20 m.) Csónak csak a parttól számított legfeljebb 1500 m széles vízterületen közlekedhet.

A vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.

Vízi sporteszközzel éjszaka, továbbá korlátozott látási viszonyok között tilos közlekedni.

Vízi sporteszközzel a menetben levő nagyhajó útvonalát 1000 m-en belül keresztezni, és az ilyen hajókat hátulról 60 m-nél, továbbá oldalról – feltéve, hogy a vízi út méretei ezt lehetővé teszik – 30 m-nél kisebb távolságra megközelíteni tilos.

Fürdésre – vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú bójákkal – kijelölt vízterületen vízijárművel közlekedni akkor szabad, ha a vízijármű telephelye (kikötőhelye) erre a vízterületre esik, vagy ha ezen a területen engedéllyel vízi munkát végez. Ilyen esetben a jármű a legkisebb biztonságos sebességgel, a legrövidebb idő alatt köteles a vízterületen áthaladni.

Vízben tartózkodó személyt – a mentés esetét kivéve – vízi sporteszközzel legalább 10 m távolságban úgy kell kikerülni, hogy az a vízi jármű és a közelebbi part vagy az őt kísérő vízi jármű között maradjon. A vízben tartózkodót a vízi jármű közeledésére – szükség esetén – kiáltással is figyelmeztetni kell.

A BALATONON MINDEN ÉV 04. 01–10. 31-IG VIHARJELZŐ SZOLGÁLAT MŰKÖDIK:

I. Fokú viharjelzés: „Figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására” jelzésnél percenként 45-ször felvillanó sárga színű fényjelzés a csónakok szükséghelyzet kivételével csak a parttól számított 500 m távolságon belül közlekedhetnek!

II. Fokú viharjelzés: „Figyelmeztetés a fenyegető veszélyre” jelzésnél percenként 90-szer felvillanó sárga színű fényjelzés a csónakok szükséghelyzet kivételével nem közlekedhetnek!

Vízi sporteszköz az alábbi vízterületeken más úszó létesítmény zavarása nélkül, biztonságos sebességgel a legrövidebb idő alatt köteles áthaladni: a) hajóútszűkületben, b) hídnyílásban és zsilipben, továbbá azok bejárata előtti 200 m-es vízterületen, c) kikötőben (kivéve a vízi sporteszközök kikötőit), továbbá azok bejárata előtti 200 m-es vízterületen, d) vízi utak keresztezésében vagy találkozásánál.

A Szabályzat egyéb rendelkezésein túlmenően tilos a vitorlás vízi sporteszköz használata: a) ott, ahol ezt az I-7. [hajózást szabályozó jelzések a vízi úton] mellékletben meghatározott A.17. jelű tábla jelzi, b) hajóútszűkületben, c) zsilipben, továbbá annak 200 m-es körzetében.

Forrás: hajozas.hu; balatonihal.hu; wasserstart.hu